Strong

3772

(1 - 20) z 264

znaleziono łącznie 780 razy w 720 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 284 razy w 264 wersetach, w Septuagincie 492 razy w 453 wersetach, w innych pismach 4 razy w 3 wersetach.

Przekłady