Strong

3775

(1 - 20) z 35

znaleziono łącznie 194 razy w 187 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 37 razy w 35 wersetach, w Septuagincie 157 razy w 152 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady