Strong

3778

(1 - 20) z 466

znaleziono łącznie 4587 razy w 3953 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 481 razy w 466 wersetach, w Septuagincie 4103 razy w 3484 wersetach, w innych pismach 3 razy w 3 wersetach.

Przekłady