Strong

3779

(1 - 20) z 206

znaleziono łącznie 231 razy w 215 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 213 razy w 206 wersetach, w Septuagincie 9 razy w 0 wersecie, w innych pismach 9 razy w 9 wersetach.

Przekłady