Strong

3784

(1 - 20) z 35

znaleziono łącznie 49 razy w 47 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 36 razy w 35 wersetach, w Septuagincie 13 razy w 12 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady