Strong

3788

(1 - 20) z 86

znaleziono łącznie 639 razy w 591 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 102 razy w 86 wersetach, w Septuagincie 537 razy w 505 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady