Strong

3789

(1 - 14) z 14

znaleziono łącznie 49 razy w 43 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 14 razy w 14 wersetach, w Septuagincie 35 razy w 29 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady