Strong

3793

(1 - 20) z 170

znaleziono łącznie 198 razy w 191 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 175 razy w 170 wersetach, w Septuagincie 23 razy w 21 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady