Strong

3809

(1 - 6) z 6

znaleziono łącznie 62 razy w 60 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 6 razy w 6 wersetach, w Septuagincie 56 razy w 54 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady