Strong

3813

(1 - 20) z 48

znaleziono łącznie 139 razy w 129 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 51 razy w 48 wersetach, w Septuagincie 88 razy w 81 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady