Strong

3816

(1 - 20) z 24

znaleziono łącznie 413 razy w 381 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 24 razy w 24 wersetach, w Septuagincie 383 razy w 352 wersetach, w innych pismach 6 razy w 5 wersetach.

Przekłady