Strong

3825

(1 - 20) z 138

znaleziono łącznie 186 razy w 180 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 142 razy w 138 wersetach, w Septuagincie 44 razy w 42 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady