Strong

3845

(1 - 4) z 4

znaleziono łącznie 41 razy w 41 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 4 razy w 4 wersetach, w Septuagincie 37 razy w 37 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady