Strong

3850

(1 - 20) z 48

znaleziono łącznie 83 razy w 80 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 50 razy w 48 wersetach, w Septuagincie 33 razy w 32 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady