Strong

3853

(1 - 20) z 30

znaleziono łącznie 42 razy w 42 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 30 razy w 30 wersetach, w Septuagincie 12 razy w 12 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady