Strong

3874

(1 - 20) z 28

znaleziono łącznie 40 razy w 38 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 29 razy w 28 wersetach, w Septuagincie 11 razy w 10 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady