Strong

3880

(1 - 20) z 50

znaleziono łącznie 73 razy w 72 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 50 razy w 50 wersetach, w Septuagincie 22 razy w 21 wersetach, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady