Strong

390

(1 - 11) z 11

znaleziono łącznie 100 razy w 95 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 11 razy w 11 wersetach, w Septuagincie 88 razy w 83 wersetach, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady