Strong

3900

(1 - 20) z 20

znaleziono łącznie 43 razy w 39 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 23 razy w 20 wersetach, w Septuagincie 17 razy w 16 wersetach, w innych pismach 3 razy w 3 wersetach.

Przekłady