Strong

3908

(1 - 18) z 18

znaleziono łącznie 40 razy w 38 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 19 razy w 18 wersetach, w Septuagincie 21 razy w 20 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady