Strong

3918

(1 - 20) z 22

znaleziono łącznie 46 razy w 45 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 23 razy w 22 wersetach, w Septuagincie 23 razy w 23 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady