Strong

393

(1 - 9) z 9

znaleziono łącznie 61 razy w 60 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 9 razy w 9 wersetach, w Septuagincie 52 razy w 51 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady