Strong

3933

(1 - 13) z 13

znaleziono łącznie 66 razy w 63 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 14 razy w 13 wersetach, w Septuagincie 52 razy w 50 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady