Strong

3936

(1 - 20) z 40

znaleziono łącznie 112 razy w 106 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 42 razy w 40 wersetach, w Septuagincie 70 razy w 66 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady