Strong

3956

(1 - 20) z 1075

znaleziono łącznie 6450 razy w 5180 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 1243 razy w 1075 wersetach, w Septuagincie 5173 razy w 4076 wersetach, w innych pismach 34 razy w 29 wersetach.

Przekłady