Strong

3958

(1 - 20) z 41

znaleziono łącznie 46 razy w 45 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 42 razy w 41 wersetach, w Septuagincie 4 razy w 4 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady