Strong

3960

(1 - 10) z 10

znaleziono łącznie 378 razy w 351 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 10 razy w 10 wersetach, w Septuagincie 368 razy w 341 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady