Strong

3973

(1 - 15) z 15

znaleziono łącznie 75 razy w 72 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 15 razy w 15 wersetach, w Septuagincie 60 razy w 57 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady