Strong

3982

(1 - 20) z 55

znaleziono łącznie 184 razy w 177 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 55 razy w 55 wersetach, w Septuagincie 129 razy w 122 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady