Strong

3983

(1 - 20) z 23

znaleziono łącznie 61 razy w 61 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 23 razy w 23 wersetach, w Septuagincie 38 razy w 38 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady