Strong

399

(1 - 9) z 9

znaleziono łącznie 149 razy w 142 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 10 razy w 9 wersetach, w Septuagincie 139 razy w 133 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady