Strong

3996

(1 - 10) z 10

znaleziono łącznie 58 razy w 54 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 10 razy w 10 wersetach, w Septuagincie 48 razy w 44 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady