Strong

40

(1 - 20) z 219

znaleziono łącznie 866 razy w 750 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 229 razy w 219 wersetach, w Septuagincie 627 razy w 522 wersetach, w innych pismach 10 razy w 9 wersetach.

Przekłady