Strong

4002

(1 - 20) z 32

znaleziono łącznie 280 razy w 218 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 37 razy w 32 wersetach, w Septuagincie 243 razy w 186 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady