Strong

4003

(1 - 1) z 1

znaleziono łącznie 18 razy w 18 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 1 raz w 1 wersecie, w Septuagincie 17 razy w 17 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady