Strong

4004

(1 - 7) z 7

znaleziono łącznie 150 razy w 138 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 7 razy w 7 wersetach, w Septuagincie 143 razy w 131 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady