Strong

4008

(1 - 20) z 23

znaleziono łącznie 114 razy w 108 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 23 razy w 23 wersetach, w Septuagincie 91 razy w 85 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady