Strong

4016

(1 - 20) z 24

znaleziono łącznie 75 razy w 75 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 24 razy w 24 wersetach, w Septuagincie 51 razy w 51 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady