Strong

4043

(1 - 20) z 90

znaleziono łącznie 122 razy w 116 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 96 razy w 90 wersetach, w Septuagincie 26 razy w 26 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady