Strong

4052

(1 - 20) z 35

znaleziono łącznie 42 razy w 38 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 39 razy w 35 wersetach, w Septuagincie 3 razy w 3 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady