Strong

4053

(1 - 19) z 19

znaleziono łącznie 41 razy w 39 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 20 razy w 19 wersetach, w Septuagincie 21 razy w 20 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady