Strong

4058

(1 - 10) z 10

znaleziono łącznie 45 razy w 45 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 10 razy w 10 wersetach, w Septuagincie 35 razy w 35 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady