Strong

4059

(1 - 16) z 16

znaleziono łącznie 50 razy w 46 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 18 razy w 16 wersetach, w Septuagincie 32 razy w 30 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady