Strong

4061

(1 - 20) z 32

znaleziono łącznie 40 razy w 36 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 36 razy w 32 wersetach, w Septuagincie 4 razy w 4 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady