Strong

4071

(1 - 14) z 14

znaleziono łącznie 88 razy w 85 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 14 razy w 14 wersetach, w Septuagincie 74 razy w 71 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady