Strong

4073

(1 - 14) z 14

znaleziono łącznie 100 razy w 89 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 16 razy w 14 wersetach, w Septuagincie 84 razy w 75 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady