Strong

4074

(1 - 20) z 157

znaleziono łącznie 172 razy w 167 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 162 razy w 157 wersetach, w Septuagincie 10 razy w 10 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady