Strong

4098

(1 - 20) z 85

znaleziono łącznie 396 razy w 375 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 90 razy w 85 wersetach, w Septuagincie 306 razy w 290 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady