Strong

4103

(1 - 20) z 62

znaleziono łącznie 113 razy w 106 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 67 razy w 62 wersetach, w Septuagincie 46 razy w 44 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady