Strong

4114

(1 - 3) z 3

znaleziono łącznie 49 razy w 42 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 4 razy w 3 wersetach, w Septuagincie 45 razy w 39 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady